در حال نمایش یک نتیجه

هيدروسيكلون

هيدروسيكلون وسيله ي ساده اي است كه از فشار سيال براي توليد نيروي گريز از مركز  استفاده مي كند و مي تواند ذرات جامد را از مايع جدا كند. اين ذرات براي اينكه جداسازي شوند بايد اختلاف چگالي آنها نسبت به مايع به اندازه ي كافي باشد. يكي از موارد استفاده ي دستگاه هيدروسيكلون، جداسازي ذرات ماسه از آب و فاضلاب است كه به عنوان يكي از مراحل پيش تصفيه در صنعت آب و فاضلاب كاربرد دارد.