در حال نمایش یک نتیجه

مخازن بتنی آب و فاضلاب

 مخازن بتنی یکی از مهم ترین تأسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب هستند که تقریباً تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ را  تشکیل می دهند.