در حال نمایش یک نتیجه

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی

 COD صنایع سلولزی و کاغذ سازی مقادیر زیادی آب مصرف کرده و به همان مقدار پساب تولید می کنند. پساب صنایع کاغذ سازی دارای ۲۵۰ ماده شیمیایی در پساب صنایع کاغذ سازی در مراحل مختلف تولید می شوند، شناسایی شده است. آلاینده های معمول و برخی ترکیبات شیمیایی پساب کاغذ سازی، شامل اسیدهای رزین، فنل ها، دی اکسین ها و فوران ها، مواد آلی و معدنی، فلزات سنگین، سیانیدها، سولفیدها و دیگر مواد محلول هستند. مهم ترین عوامل آلودگی در بین مراحل مختلف کاغذ سازی، در خمیر سازی، شست و شوی خمیر، غربال کردن، سفید کردن و ساخت کاغذ تولید می شود که در این میان بیش ترین حجم آلاینده ها در مرحله خمیرسازی ایجاد می شود و ترکیبات کلریدی و دیگر ترکیبات آلی سمی شامل مشتقات لیگنین از آن جمله است.