در حال نمایش یک نتیجه

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی یکی از مهم ترین منابع آلودگی آب هاست. انواع مختلفی از فاضلاب صنعتی بر اساس صنایع مختلف وجود دارد. میزان قابل توجهی از پساب های صنعتی در رودخانه ها، دریاچه ها و مناطق زیستی رها شده اند که این عمل باعث بروز مشکلات آلایندگی جدی در آب های محیطی و به دنبال آن موجب تأثیرات منفی بر اکوسیستم و زندگی انسان ها شده است. هر بخش از صنعت یک نوع خاص از آلودگی تولید می کند که فرایند تصفیه فاضلاب ناشی از آن ها نیز باید بر اساس نوع خاص آلاینده طراحی شود.

مقدار پساب به سطح فنی فرایند در هر بخش صنعتی بستگی دارد و طبیعتاً با توسعه در تکنولوژی های صنعتی از مقدار آن کاسته می شود. نرخ افزایشی پساب های صنعتی در کشورهای در حال توسعه بسیار بیش تر از کشورهای توسعه یافته است. این حقیقت نشان می دهد که آلاینده های صنعتی، به عنوان یک مسئله زیست محیطی، از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در قرن ۲۱ منتقل شده است.