نمایش یک نتیجه

کلرزن مایع

دستگاه کلرزن مایع در صنعت تصفیه آب و فاضلاب دارای کاربرد گسترده ایست.

 به دلیل قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب و از همه مهم تر ارزان بودن کلر، در حال حاضر استفاده از کلر برای گندزدایی نسبت به سایر مواد گندزدا، متداول ترین روش در دنیا و کشور ما است که به صورت گاز کلر و کلر مایع استفاده می شود. کلر، گازی خطرناک است و کار با آن نیازمند احتیاط لازم و تجهیزات گران قیمت کلرزن گازی  است. از آن جایی که گاز کلر دارای اثرات سمی و محرک است و مطابق با استانداردهای (TLV) حداقل مقدار ۳ میلی گرم در متر مکعب گاز کلر در هوای استنشاقی برای انسان خفه کننده است و تنفس مقدار زیاد این گاز مسمومیت بسیار شدید و گاهی مرگ را به دنبال دارد، لذا سیستم کلر زن مایع با توجه به ایمن تر بودن آن نسبت به گاز کلر، بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد.

کلرزن یا سیستم ضد عفونی آب توسط تزریق کلر،منجر به گندزدایی آب شده که در مخازن آب، استخرها، حوضچه ها  به منظور  و از بین بردن آلودگی های میکروبی و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها به کار برده می شود.