در حال نمایش یک نتیجه

چربی گیر API

چربي گير API (American Petroleum Institute) يكي از مراحل تصفيه ي فاضلاب در تصفيه خانه ها به شمار مي رود. وظيفه ي اصلي يك پكيج چربي گير API كه به درستي طراحي شده، حذف بيشتر روغن نامحلول و مواد معلق از فاضلاب قبل از ورود به مراحل بعدي تصفيه ي فاضلاب مي باشد. در بسياري از صنايع سعي كرده اند تا فن آوري هاي ديگري را به عنوان جايگزين چربي گير API استفاده كنند اما بيشتر صنايع در نهايت چربي گير API را به عنوان فناوري مناسب براي چربي گيري صنعتي انتخاب كرده اند. روش هاي چربي گير DAF (Dissolved air flotation) و چربي گيرCPI  (Corrugated plate interceptor)  از ديگر  روش هاي چربي گيري در تصفيه ي فاضلاب به شمار مي روند و قيمت چربي گير فاضلاب با توجه به طراحي و ساخت آن تعيين مي شود.