سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن صنعتی، یکی از مهم ترین بخش های دستگاه است. این بخش از دستگاه در انتخاب درست در کیفیت مواد و مکانیزم آن ها استفاده می شود. این بخش، تاثیر مستقیمی بر عملکرد فیلتر ممبران، طول عمر آن و در نتیجه بازدهی کل دستگاه تصفیه آب صنعتی دارد. در زیر به توضیح اجزاء پیش تصفیه دستگاه آب شیرین کن می پردازیم:

 

فیلتر شنی تصفیه آب صنعتی - سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

 فیلتر شنی تصفیه آب صنعتی

فیلتر شنی تصفیه آب صنعتی برای حذف ذرات معلق و کاهش کدورت آب مورد استفاده قرار می گیرد. داخل مخزن فیلتر شنی از ماده ای به نام سیلیس با دانه بندی های مختلف استفاده می شود. آب دارای املاح، گل و لای و ذرات معلق از بالای مخزن وارد فیلتر شنی می شود. این آب با عبور از میان لایه های سیلیس داخل مخزن، ذرات معلق و آلاینده های آن به دام می افتند. ترتیب قرار گیری دانه بندی های مختلف سیلیس در داخل مخزن فیلتر شنی به ترتیب از دانه بندی درشت در بالای مخزن شروع می شود. در پایان به دانه بندی ریز در پایین مخزن می رسد. آب این مسیر را طی کرده و به پایین مخزن می رسد. آب تصفیه شده بدون ذرات معلق به بخش بعدی در واحد پیش تصفیه ارسال می شود.

فیلتر کربن - سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

فیلتر کربن

فيلتر کربن معمولاً بعد از فيلتر هاي شني در فرآيند تصفيه آب قرار می گیرند. این فیلتر ها به منظور حذف طعم، بو، رنگ، مواد آلي و کلر آزاد مورد استفاده هستند. در این فرایند، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولي عبور می کند. رنگ و بوي آن توسط ذغال كربن جذب می شود. در نتيجه آب خروجي بدون هر گونه طعم، بو و رنگي خواهد بود. شکل ظاهری این فیلتر ها نظیر فیلتر های شنی می باشد. با این تفاوت که در این مخازن، کربن اکتیو جایگزین سنگ سیلیس می باشد.

پیش تصفیه آب شیرین کن - سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

اولترافیلتراسیون (UF)

اولترافیلتراسیون UF برای حذف ذرات معلق نامحلول آب (TSS) کاربرد دارد. قطر منافذ این فیلتر تا اندازه ۰.۰۱ میکرومتر می باشد. این فیلتر قادر به حذف ذرات نامحلول با وزن مولکولی بالا، ذرات کلوئیدی و پلیمرهای آلی و غیر آلی می باشد. همچنین این فیلتر قادر به حذف ذرات با اندازه بیش از ۱۰-۲۰ نانومتر مانند میکروب ها، ویروس ها و جلبک ها می باشد.

فیلترهای UF قابلیت حذف رسوبات، نمک و املاح آب را ندارند. به همین دلیل از این فیلتر ها در بخش پیش تصفیه آب شیرین کن های صنعتی استفاده می شود. به این ترتیب از فیلتر ممبران RO نیز محافظت می شود. UF از گران قیمت ترین بخش های پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد.

نانوفیلتراسیون(NF)

نانو فیلتراسیون (NF) همانند اولترافیلتراسیون یکی دیگر از فرآیند های غشایی می باشد. تفاوت این روش با UF در این است که ذرات بیشتری نسبت به NF حذف می گردند. در نانوفیلتراسیون نیز ناخالصی های آب به صورت فیزیکی حذف می گردند. در این روش تقریبا  همه ویروس ها و درصد زیادی از مواد آلی آب حذف می شود. این روش نسبت به دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس دارای دبی خروجی بالاتر، هزینه نگهداری پایین تر و طول عمر بالاتر می باشد. در حالی که نسبت به اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس قادر به حذف ذرات معلق کمتری می باشد.

سختی کیر رزینی - سیستم پیش تصفیه در آب شیرین کن

ستون سختی گیر رزینی

املاح موجود در آب که به آن TDS نیز گفته می شود، شامل همه کاتیون ها و آنیون های محلول در آب است. این املاح باعث سختی آب می شود. به مجموع کاتیون های آب، سختی کل یا total Hardness می گویند، که با واحد PPM اندازه گیری می شود.

کاتیون های منیزیم و کلسیم در آب به مقدار زیادی وجود دارند. مجموع آن ها را به عنوان سختی آب می شناسند. برای کاهش سختی آب از ستون سختی گیر رزینی مناسب استفاده می شود.

× مشاوره آنلاین