آب دمین، آبی است که یون های معدنی و نمک، مانند سولفات، بی کربنات، کلرید، سدیم و … از آن جدا شده اند. این امر به دلیل جلوگیری از گرفتگی، خورندگی و تشکیل رسوبات در بویلر ها، تاسیسات و داروسازی می باشد. از این آب در آبکاری قطعات، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، کوره های ذوب و صنایع الکترونیک نیز استفاده می شود. این آب به علت نداشتن املاح و هر گونه یون، جریان برق را از خود عبور نمی دهد.

DEMIN

روش تولید آب دمین

برای تولید آب دمین یا دیونیزه، خوراک اصلی یا منبع آب باید از ستون های رزینی بگذرد. کاتیون ها و آنیون های آب شامل مواد معدنی هستند. عبور آب از این ستون ها موجب شده که این مواد معدنی، از آب جدا شوند. پس از آن مراحلی مانند تقطیر یا RO بر روی این آب صورت می گیرد. در فرآیند تبخیر و جوشاندن، ناخالصی های یونی وجود دارد. این ناخالصی ها از بین نمی رود. (بیشتر بدانید:آب شیرین کن و فن آوری مورد استفاده در آن)

برای تولید آب دمین، فرآیند آب مقطر بر روی آن انجام می شود. نیاز است که تمام ناخالصی های یونی آب از بین بروند. برای این کار باید این آب از فیلتر های میکرونی عبور داده شود. برای تولید این آب می توان از دستگاه Double RO نیز استفاده کرد. روش دیگر استفاده از سیستم اسمز معکوس RO به همراه ستون های رزینی است. در این روش املاح معدنی باقی نمی ماند. استفاده از این روش مناسب تر است.

آب دمین

TDS آب دمین

آب دمین مانند آب مقطر دارای TDS صفر است. به همین دلیل به این آب، آب بدون املاح نیز می گویند.

pH آب دمین

میزان اندازه گیری شده برای pH آب دمین حدودا ۶/۵ تا ۷ می باشد.

Related Posts