اهمیت صنایع قند وشکر

در طی فرآیند تولید قند و شکر، فاضلاب زیادی بر جای می ماند. این فاضلاب جهت استفاده و بهره برداری مجدد مورد تصفیه قرار می گیرد. صنایع قند و شکر نسبت به صنایع دیگر با مصرف بیش از 13 میلیون متر مکعب آب در سال به تنهایی، توانسته در مقام نخست تولید فاضلاب، نسبت به صنایع دیگر کشور قرار گیرد. این صنعت با تولید حدود 40% مواد آلی صنایع کشور و بیش از حدود 20% استفاده از آب صنعتی کشور، بسیار مورد توجه می باشد.

استاندارد آب مصرف شده به ازای 100 کیلوگرم مواد اولیه قندی، 1115 لیتر آب می باشد، که 80 درصد این میزان آب به فاضلاب تبدیل می گردد.

تصفیه-فاضلاب-کارخانه..-قند

تصفیه-فاضلاب-صنعت-قند

فاضلاب صنایع قند و شکر

فاضلاب کارخانه صنایع قند شامل مقادیر زیادی مواد قابل تجزیه بیولوژیکی و غلظت بالایی از ترکیبات غیر قابل تجزیه بیولوژیکی می باشد. COD بالای فاضلاب این کارخانه، به دلیل استفاده از نیشکر و چغندرقند به عنوان ماده اولیه می باشد.

خصوصیات تقریبی فاضلاب حاصل از کارخانه قند به شرح زیر است:

1) PH=5-6.5

2) (TSS) کل مواد معلق: 300-140 میلی گرم بر لیتر

3)(COD) اکسیژن خواهی شیمیایی: 6400-3200 میلی گرم بر لیتر

4)(BOD) اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه: 5500-2500 میلی گرم بر لیتر

5)نیتروژن کل:5-0.5 میلی گرم بر لیتر

6)فسفر کل: 5-1 میلیگرم بر لیتر

مراحل تولید پساب صنعت قند و شکر

مراحل مختلف فرآیند تصفیه فاضلاب کارخانه قند

1)آشغالگیری

2)تصفیه شیمیایی با استفاده از انعقاد و لخته سازی

3)تصفیه بی هوازی فاضلاب (بیشتر بدانید: تصفیه بی هوازی فاضلاب چیست؟)

4)تصفیه هوازی فاضلاب

5)ته نشینی فاضلاب (بیشتر بدانید: ته نشین سازی در تصفیه پساب ها)

6)کلرزنی

SUGAR-PROCESSING

راهکارهایی به منظور کاهش حجم فاضلاب تولیدی حاصل از کارخانه قند

1)جلوگیری از ورود مستقیم جریان آب خصوصا جلوگیری از سرریز شدن مخازن

2)استفاده از توری آب بندی برای جمع آوری جامدات وارد شده به فاضلاب

3)استفاده مجدد از آب برای شستن مواد اولیه ورودی

4)به کار بردن سیستم های حلقوی بسته جهت شستشوی چغندرقند یا نیشکر

دو مشخصه مهم در انتخاب و طراحی سیستم های فاضلاب

1)کیفیت پساب خروجی با توجه به منبع پذیرنده: با توجه به اهمیت بازیافت فاضلاب تولیدی این صنعت، برای مصارف کشاورزی، پساب خروجی بر مبنای اینگونه مصارف خواهد بود.

2)غلظت و حجم فاضلاب تولیدی: در صنایع قند نوسانات شدیدی در مورد این موضوع وجود دارد. مقادیر این دو مشخصه بیش از آنکه به فناوری تولید و ظرفیت بستگی داشته باشد، به کنترل آلودگی تولیدی و نحوه اعمال مدیریت مصرف آب وابسته است.

USBFروش

بررسی قابلیت تصفیه فاضلاب صنایع قندی در سیستم USBF

روش USBF نوعی سیستم لجن فعال متعارف است که به کمک زلال ساز در منطقه غیرهوازی ترکیب می شود و در بیوراکتور قرار می گیرد. در این روش فاضلاب خام به بخش غیرهوازی وارد می شود. در این مخزن، لجن برگشتی با فاضلاب خام وارد شده مخلوط می گردد.

این روش به حذف بیولوژیکی فاضلاب کارخانه قند به صورت پیشرفته نسبت به سایر روش های تصفیه می پردازد.