مواد تشکیل دهنده فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی

فاضلاب صنایع غذایی دریایی از جمله کارخانه کنسرو ماهی بسیار آلوده کننده است. وجود فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی مخاطرات زیادی را به همراه دارد. این خطرات الزام در انجام تصفیه این نوع فاضلاب و جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و بهداشتی را موجب می شود.

فاضلاب این صنایع نیز همانند فاضلاب دیگر صنایع غذایی، دارای آلاینده های کلوئیدی، معلق و محلول می باشد. مواد جامد در فاضلاب این صنایع شامل جامدات معلقTSS، ازت، چربی، روغن و گریس، BOD و COD هستند. این فاضلاب ها دارای مواد آلی می باشند. همچنین این پساب ها حاوی جامدات معلق بالایی می باشند که باید از فاضلاب خارج گردند.

وجود BOD به علت فرآیند تمیز کردن و برش دادن ماهی می باشد. نیتروژن ایجاد شده در فاضلاب این کارخانه به علت خون موجود در پساب می باشد.

کارخانه-کنسرو-ماهی

مشکلات موجود در اثر آلودگی فاضلاب کنسرو ماهی

این مشکلات در این گونه فاضلاب ها بسیار متغیر است. به عوامل مختلفی از جمله میزان تخلیه فاضلاب، شدت آلودگی فاضلاب و ظرفیت آب های پذیرنده وابسته است. درجه آلودگی پساب صنایع غذایی نیز ممکن است در سه رده قوی، متوسط و پایین باشد.

اگر درجه آلودگی فاضلاب، قوی باشد می توان به خونابه حاصل از جعبه ذخیره ماهی اشاره کرد. اگر این مقدار متوسط باشد، در تولید فیله ماهی دیده می شود. در صورت پایین بودن، مرحله شستشوی تجهیزات کارخانه مشاهده می گردد.

خصوصیات فاضلاب صنایع تن ماهی

پارامتر های فیزیکی و شیمیایی، چربی، نیتروژن و فسفر، مقدار مواد آلی؛ خصوصیات فاضلاب صنایع تن ماهی می باشند. شناخت دقیق و موشکافانه این پارامتر ها غیر ممکن است. در نتیجه به اندازه گیری اثرات نامطلوب این آلاینده می پردازیم.

پارامتر های فیزیکی و شیمیایی

از جمله این موارد می توان به تنظیم pH خروجی فاضلاب کارخانه تن ماهی اشاره کرد. میزان pH به مقدار آزاد شدن آمونیاک و تجزیه مواد پروتئینی وابسته است. هدف از تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی رساندن pH به عدد 7.5  است.

صنایع-کنسرو-ماهی

چربی، روغن و گریس

با پوشیده شدن سطح فاضلاب از چربی و روغن، انتقال اکسیژن بسیار مشکل است. این امر به دلیل شناور شدن چربی بر روی سطح آب می باشد. چسبیدن روغن به دیواره کانال فاضلاب نیز، سبب کاهش ظرفیت انتقال کانال می شود. مقدار چربی در فاضلاب کارخانجات تن ماهی، از صفر تا ۱۷۰۰۰ میلی گرم بر لیتر تغییر می کند. برای جداسازی روغن و گریس از جدا کننده های ثقلی استفاده می شود. در این مورد ذرات چربی به حدی بزرگ می شوند که امولسیون نشده و در سطح سیال شناور می مانند. برای شکسته شدن امولسیون این چربی ها، ابتدا باید pH تنظیم شود و از حرارت نیز استفاده می شود. این جداکننده های ثقلی آب – روغن، اکثرا شیبدار هستند. برای حذف چربی های محلول نیز از سیستم چربی گیر DAF که با تزریق هوای فشرده کار می کند استفاده می کنند.

پساب-صنایع-کنسرو-ماهی

نیتروژن و فسفر

نیتروژن و فسفر از جمله موادی هستند که برای دوستداران محیط زیست ایجاد نگرانی می کنند. این مواد با وارد شدن در آب های سطحی، سبب رشد بی رویه جلبک ها می گردند. مقدار این دو ماده اگر به صورت P:N برابر 1:5 باشد، سبب رشد توده زیستی در موقعیت های بیولوژیکی می شود. نیتروژن موجود در فاضلاب به علت فرآوری محصولات دریایی است. فسفر ناشی از پساب، به دلیل وجود محصولات غذایی دریایی می باشد. حضور مواد پاک کننده در پساب نیز می تواند عاملی برای ازدیاد فسفر در فاضلاب باشد.

مواد آلی می تواند مهمترین نوع پسماند در پساب این نوع کارخانه باشد. بیشتر این پسماند ها، از نوع جامدات معلق می باشند. این مواد را از فاضلاب جدا می کنند و برای تولید خوراک دام به کار می برند.