فاضلاب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه یا به آبهای سطحی هدایت می شوند، یا جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی استفاده می شود و یا به چاه جذبی منتقل و در نهایت وارد سفره های زیر زمینی می گردد. البته در بسیاری از مناطق که شرایط تصفیه وجود ندارد و یا هنوز تدابیر مورد نیاز جهت  تصفیه فاضلاب در نظر گرفته نشده است، فاضلاب به صورت خام به داخل چاه جذبی هدایت می شود. از جمله مشخصات فنی چاه جذبی فاضلاب ، گلدان، مخزن و میله چاه می باشد. در زیر به شرح مشخصات فنی چاه جذبی فاضلاب می پردازیم.

۱)گلدانی چاه جذبی چیست؟

جمع شدن آب و فاضلاب و وارد شدن آن به چاه جذبی، با گذشت زمان موجب تخریب دیواره چاه و شستن بدنه چاه می گردد. این امر سبب ریزش چاه می شود. اگر از سازه ای مانند گلدان استفاده شود، آب و فاضلاب وارد چاه می شود، که به مرکز چاه هدایت شده و در نتیجه از ریزش دیواره ها جلوگیری به عمل می آید. وجود گلدان چاه سبب می شود که طول عمر چاه جذبی افزایش یابد.

۲)میله چاه چیست؟

به بدنه اصلی این نوع چاه، میله چاه گفته می شود. بدنه یا میله چاه به صورت تونل و به درازای ۵ تا ۱۰ متر حفر می شود. میله چاه در قسمت اول چاه ارتفاعی در حدود ۹۰ سانتیمتر دارا می باشد. دیواره میله به منظور بالا رفتن مقاومت در برابر ریزش، از سنگ، ملات و ماسه ساخته می شود. حفر میله چاه به شکل کاملا عمودی صوررت می گیرد.

۳)مخزن یا انباره در چاه جذبی چیست؟

این قسمت از چاه جذبی در حکم محل ذخیره فاضلاب می باشد. حجم مخزن یا انباره براساس تعداد ساکنین آن محل تعیین می گردد. لازم به ذکر است که فاضلاب باران در چاهی جداگانه ذخیره می شود.

معایب چاه جذبی

از جمله معایب چاه جذبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)ریزش در چاه جذبی فاضلاب

۲)حفر چاه دیگری در صورت اشباع شدن خاک

۳)خطر ریزش در صورت بد اجرا شدن

۴)آلوده شدن آب های زیرزمینی در نگاه شهری

۵)نیاز به کارگر ماهر

مزایای چاه جذبی

۱)به وجود نیامدن مشکلات عدیده در صورتی که توسط کادر متخصص اجرا شود.

۲)بهداشتی بودن آن

۳)در حالت نرمال دارای قیمت مناسب است.

نگهداری چاه فاضلاب

۱)از ریختن مواد غیر قابل تجزیه در فاضلاب جلوگیری کنیم.

۲)از ریختن چربی و روغن زیاد در چاه فاضلاب جلوگیری کرد.

۳)حفر یک سپتیک تانک قبل از چاه

شرایط حفر چاه جذبی فاضلاب

چاه جذبی در زمین هایی حفر می گردد که جنس خاک آن از شن و ماسه باشد. زیرا فاضلاب در این نوع خاک ها توانایی نفوذ در زمین را دارد. ولی اگر جنس خاک از رس و یا زمین باتلاقی باشد توانایی نفوذ ندارد. در صورت بالا بودن سطح آب زیرزمینی نیز حفر چاه سبب ایجاد مشکلات عدیده می گردد.

septic-tank

چاه سپتیک چیست؟

چاه سپتیک مخزنی است که جهت تخلیه انواع فاضلاب به کار برده می شود. بعد از هر چند سال پس از پر شدن آن می توان آن را تخلیه کرد. در انواع پلی اتیلنی و بتنی ساخته می شود.

تفاوت سپتیک و چاه جذبی

تفاوت چاه سپتیک و چاه جذبی این است که اولا فاضلاب در چاه سپتیک قابل تخلیه است و در زمین نفوذ نمی کند ولی در چاه جذبی به طور دائمی تخلیه شده در زمین نیز نفوذ می کند.