فرآیندCIP(Cleaning In Place)

فرآیند CIP روشی برای شستشوی فیلتر های تصفیه آب است. فرآیند CIP بدون نیاز به برداشتن لوله ها یا تجهیزات، برای انجام نظافت استفاده می شود. این سیستم، محلول های شستشو را که برای ضدعفونی کردن لوله ها به کار برده می شود، از طریق همان مسیر لوله کشی، پمپ می کند.

سیستم CIP در دستگاه های تصفیه آب، از جمله مهم ترین عواملی است، که برای شستشوی ممبران ها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مواردی که برای بالا بردن کیفیت عملیات CIP در دستگاه های تصفیه آب، مورد اهمیت است، نوع مواد شوینده مناسب برای شستشوی فیلتر های ممبران است.

CIP-

CIP دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

خدمات سرویس CIP دستگاه تصفیه آب، شامل تعویض ممبران، شستشوی ممبران RO  و تزریق مواد شیمیایی است. گاهی استفاده از مواد شیمیایی، بدون توجه به مقدار توصیه شده، سبب وارد شدن صدماتی به دستگاه آب شیرین کن می شود. نتیجتا توصیه می شود که از کیفیت مواد شیمیایی که استفاده می شود، اطمینان حاصل نمائیم.

نحوه انجام CIP دستگاه تصفیه آب RO

در دستورالعمل CIP برای دستگاه RO، می بایست دستگاه در حالت سرویس قرار داده شود. برای عمل شستشو، ابتدا شستشوی قلیایی ممبران و سپس شستشوی اسیدی ممبران RO توسط محلول های رقیق شده در دمای مشخص انجام می گیرد.

غشای ممبران و سایر قسمت هایی که رسوب در آن ها ایجاد شده، مورد عمل شستشو قرار می گیرد. دستگاه CIP برای این عملیات دارای مخزن است. میزان غلظت اسید و قلیا که در مخزن تزریق می شود، اهمیت دارد. دمای آب در انجام شستشو باید رعایت گردد.

در نهایت آب خروجی دستگاه که تصفیه شده است، باید از لحاظ دبی و TDS خروجی کنترل و اندازه گیری گردد.

پکیج CIP

پکیج CIP شامل موارد و مراحل زیر است:

  • مخزن CIP

مخزن CIP جهت ذخیره و سیرکولاسیون محلول شستشوی دستگاه RO برای انجام عملیات شستشوی شیمیایی به کار برده می شود. حجم مخزن با توجه به حجم pressure vessel ها و لوله های ارتباطی به منظور چرخش محلول شستشو در نظر گرفته می شود.

جنس مخزن باید در برابر محلول های اسیدی و بازی مختلف مقاوم باشد. استفاده از میکسر یا تجهیزات مورد نیاز دیگر برای اختلاط کامل محلول در این مخزن لازم است.

  • تجهیزات کنترل دما

ماده شستشوی مناسب دارای دبی و دمای مشخص، با توجه به نوع گرفتگی برای انجام عملیات شستشو حائز اهمیت است. کنترلر دما متشکل از ترموستات و دماسنج الکتریکی می باشد. میزان گرمایش کنترلر دما و دمای محلول شستشو با توجه به مقدار تعیین شده توسط دستورالعمل شستشو کنترل می شود.

  • پمپ سیرکولاسیون

عملیات سیرکولاسیون محلول شستشو دهنده توسط CIP برای ضدعفونی ممبران های اسمز معکوس انجام می گیرد. ظرفیت پمپ با توجه به تعداد ممبران های آب شیرین کن و فشار پائین ( کمتر از 3 بار) انتخاب می شود. جنس و نوع پمپ نیز با توجه به محلول های شیمیایی کاربردی در عملیات CIP انتخاب می شود.

تجهیزات-کنترلی-

  • تجهیزات کنترلی

به طور طبیعی، مقدار فشار جریان، کنترل دبی محلول و پایش مستمر شاخص های شیمیایی، فیزیکی و هیدرولیکی محلول از عوامل موثر در اثربخشی عملیات CIP است. PH محلول شستشو دهنده به کمک PH متر قابل اندازه گیری می باشد.

  • میکروفیلتر

در خروجی پمپ CIP، میکروفیلتر را نصب کرده تا جداسازی ذرات معلق نامحلول انجام گیرد. در این نوع فیلتر، جریان برگشتی به مخزن، شامل آلودگی های مختلف معدنی، آلی و بیولوژیکی وارد می شود. همچنین باید از رسیدن مجدد این آلودگی ها به ممبران ها جلوگیری شود.

  • خنثی سازی

عملیات خنثی سازی محلول شستشو جهت دفع به محیط زیست، پس از اتمام عملیات شستشوی شیمیایی ممبران ها بسیار اهمیت دارد. محلول های بازی با استفاده از اسیدسولفوریک و محلول های اسیدی توسط کاستیک، در شرایط کنترل شده خنثی می شود. با رسیدن PH محلول به 7، محلول، خنثی سازی شده و آماده دفع می باشد.