تصفیه بیولوژیکی یکی از روش های از بین بردن مواد آلی در پساب ها و فاضلاب می باشد. برای این منظور از باکتری های هوازی و بی هوازی استفاده می شود. این باکتری ها به تجزیه مواد آلی در پساب ها می پردازند. افزایش رشد میکروارگانیسم ها در فاضلاب سبب تجزیه و مصرف بیشتر مواد آلی و اکسیژن و حذف آلاینده ها می گردد. این امر موجب کاهش BOD5 و COD  در حدود ۹۰ درصد می شود. در تصفیه فاضلاب به روش IFAS که بر پایه صفحات لاملا و ثابت انجام می شود، میکروارگانیسم های درون پساب به این صفحات می چسبند. این امر موجب تجزیه اکسیژن و مواد آلی موجود در آب شده و به فرآیند حذف آلاینده ها سرعت می بخشد. (بیشتر بدانید: روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب)

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده( Integrated Fixed Film Activated Sludge )IFAS، از جمله فرآیند های سیستم های تلفیقی لجن فعال با رشد چسبیده می باشد. تنها تفاوت این روش، استفاده از پکینگ مدیا جهت افزایش سطح میکروارگانیسم ها است.

روش IFAS از ترکیب دو روش زیر در تصفیه خانه فاضلاب شکل می گیرد: ۱) روش بستر ثابت(Fixed Film) ۲) روش لجن فعال(Activated Sludge). این روش سال هاست که در تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد. همچنین این فرایند سبب می شود که راندمان تصفیه خانه فاضلاب بدون توسعه فیزیکی افزایش یابد.

ویژگی های پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS

۱)سیستم، بدون آلودگی های زیست محیطی و تولید بو عمل می کند.

۲)در برابر شوک های وارده به سیستم تصفیه، مقاومت می کند. این امر سبب افزایش راندمان تصفیه می گردد.

۳)نیازی به اپراتور تمام وقت برای بهره برداری نیست.

۴)تغییر ظرفیت تصفیه خانه به کمک کم و زیاد کردن میزان پکینگ لاملا در مخزن هوادهی در زمان بهره برداری اتفاق می افتد.

مزایای راکتور بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS

۱) استفاده از این روش تصفیه فاضلاب در بسیاری از کشور های پیشرفته

۲) سیستم IFAS  برای سموم زدایی و تصفیه کلیه پساب های صنعتی و خانگی به کار برده می شود.

۳)نیازی به لجن برگشتی در مقایسه با سیستم های غیر IFAS نمی باشد.

۴)در این روش فضای هر راکتور با توجه به فیلتر های ثابت مستغرق بیولوژیکی باید به طور جداگانه طراحی و محاسبه گردد.

۵) کل زمان برای نگهداری سیستم های راکتور بیولوژیکی سیستمIFAS ، در حدود نیم ساعت در روز در شرایط عادی می باشد و هزینه آن بسیار ناچیز است.

۶)دیفیوزر ها (پخش کننده های مخصوص) در کف راکتور ها، عمل هوادهی را در روش IFAS به صورت عمقی انجام می دهند. این عمل سبب می شود تا مشکلاتی که در هوادهی سطحی وجود دارد، در این روش پیش نیاید.

۷)در راکتور های سیستم IFAS، دستگاه های پیچیده مکانیکی و الکترومکانیکی کاربردی ندارد.

۸)زمان ماند فاضلاب در واحد هوادهی در روش IFAS، حدود ۶ ساعت می باشد.

۹) فضای مورد نیاز برای نصب راکتور در تصفیه به روش IFAS که ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب را در روز تصفیه می کند، ۱۰ مترمربع است که این مقدار در سیستم متعارف (منظور سیستم های به غیر از IFAS است)، در حدود ۳۵ مترمربع اندازه گیری شده است.

۱۰)قدرت پاکسازی راکتور IFAS نسبت به راکتور های متعارف بیشتر است. طراحی این راکتور به گونه ای است که در برابر هر ۱ مترمکعب حجم راکتور (که منظور همان حجم مورد نظر فاضلاب می باشد) بیشتر از ۱۵۰ مترمربع سطح بیولوژیکی برای برخورد باکتری ها با فاضلاب در نظر گرفته می شود.

مراحل--IFAS

مزایای کاربرد تصفیه به روشIFAS

۱)حذف نیترات در مخزن هوادهی صورت می گیرد.

۲)لجن تولید شده نسبت به دیگر روش های تصفیه فاضلاب کم می شود.

۳)فضای کم حوضچه های هوادهی بسیار موثر است. این امر سبب می شود تا هزینه های راه اندازی سیستم های فاضلاب کاهش یابد.

۴)زمان فرآیند تصفیه فاضلاب کاهش می یابد.

در این مقاله سعی شده کلیاتی در مورد سیستم تصفیه فاضلاب به روش IFAS ارائه گردد. شایان ذکر است که شرکت پرتو کنترل هوشمند با داشتن صفحات رشد چسبیده IFAS آماده ارائه خدمات در سراسر کشور به شما عزیزان می باشد.