فاضلاب تولیدی در کارخانه لبنیات

فاضلاب تولیدی در کارخانه لبنیات، شامل مقادیر بسیاری ذرات معلق، بار آلی BOD و COD، چربی و روغن می باشد. ترکیبات شیمیایی بسیاری برای تمیز کردن تجهیزات، مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات عبارتند از: اسید نیتریک، هیپو کلرید سدیم، اسید فسفریک و سود سوزآور.

تصفیه این نوع فاضلاب به علت بار آلی زیادی که دارد، مجموعه ای از روش های بیولوژیکی هوازی و بی هوازی می باشد. این روش دارای راندمان بالاست و پساب تصفیه شده برای ورود به چاه جاذب، آبیاری فضای سبز و تخلیه به آب های سطحی آماده می گردد.

تصفیه-فاضلاب-صنایع-لبنی

پساب صنایع لبنی

پساب صنایع لبنی به روش های بهره برداری، میزان مدیریت آب مصرفی، نوع محصولات تولیدی، طراحی خط تولید کارخانه و نتیجتا به میزان آب مصرفی وابسته است.

فاضلاب-صنایع-لبنی

پساب مواد شیمیایی جهت شستشوی تجهیزات و فرآیند تولید

مواد شیمیایی برای شستشوی شیمیایی تجهیزات به کار برده می شود. این مواد شیمیایی عبارتند از: اسید فسفریک، سود سوزآور، هیپوکلریت سدیم و اسید نیتریک.

وارد شدن این مواد به فاضلاب، تغییرات وسیعی را در pH و افزایشBOD و COD ایجاد می کند. مواد فسفردار در پاک کننده ها و فسفر موجود در اسید فسفریک استفاده شده، منابعی هستند که سبب ورود فسفر به فاضلاب صنعت لبنیات می باشند. این ماده در پساب، بیشتر از ۳۰٪ کل فاضلاب تولیدی کارخانه است. در مورد خط تولید، شستشوی مخازن شامل سه مرحله است: ۱) آبکشی مقدماتی: شستشو برای از بین بردن مواد خام.۲) سطوح تجهیزات را در مرحله اول با آب داغ و مواد قلیایی شستشو دهیم و تمیز کنیم. ۳) شستشو با آب سرد برای حذف مواد قلیایی باقیمانده و آبکشی.

همانطور که اشاره شد میزان آلودگی فاضلاب کارخانه های لبنی بالا می باشد. به عنوان مثال BOD این پساب ها، ۲۵ برابر فاضلاب خانگی است. این مقدار بار آلی پساب شامل لاکتوز، پروتئین و چربی ها می باشد.

مقادیر COD، BOD5 و چربی در فاضلاب صنعت لبنی به قرار زیر است:

عنوان

واحدمقدار معمول

BOD5

Mg/lit2500

COD

Mg/lit

3600

چربیMg/lit

1200

تصفیه فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی پساب کارخانه لبنی

تصفیه پساب کارخانه لبنی در این فرآیند شامل مراحلی است که در زیر به آن اشاره می شود:

۱)جداسازی روغن به کمک شناور سازی به وسیله هوا

این عمل به کمک پکیج DAF انجام می گیرد. بدین ترتیب که پساب ورودی به این واحد، وارد مخزن شناور سازی می گردد. حباب های ریز هوا بر روی سطح سیال قرار می گیرد. سپس ذرات معلق روغن و چربی به آن ها چسبیده و در نهایت این ذرات چربی همراه با حباب های هوا بر روی سطح پساب قرار می گیرند. ذرات معلق شناور به کمک یک اسکیمر، از روی سطح فاضلاب موجود در مخزن جمع شده و وارد مخزن نگهداری لجن می شود.

۲)جدا کردن روغن، چربی و گریس(FOG) از صنایع لبنیات

این عوامل سبب ایجاد مشکلات در پساب تشکیل شده از صنایع لبنی در روش های بیولوژیک تصفیه پساب می گردد. به همین دلیل لازم است که غلظت این مواد قبل از اینکه پساب وارد فرآیند بیولوژیک شود، کاهش یابد. واحد جداسازی این مواد باید قبل یا بعد از مخزن متعادل سازی قرار گیرد.

۳)متعادل سازی کمیت و کیفیت فاضلاب لبنی

میزان بار آلی،‌pH، درجه حرارت، دبی و مقدار مواد مغذی متغیر در پساب صنایع تولید لبنیات بسیار حائز اهمیت است. این امر سبب ایجاد نوساناتی در کمیت و کیفیت فاضلاب در ورودی تصفیه خانه می شود. این نوسانات، موجب آسیب پذیر بودن فرآیند های تصفیه فاضلاب می شود. از این رو مخزن متعادل ساز که در ورودی تصفیه خانه فاضلاب قرار دارد، سبب کاهش دامنه نوسانات می شود.

۴)آشغالگیری در ورود به تصفیه خانه فاضلاب صنعت لبنیات

استفاده از آشغالگیر ها در این مورد، موجب از بین رفتن ذرات درشتی است که سبب گرفتگی در ورودی مخازن یا کانال های پایین دستی شده و یا باعث آسیب رسانی به پمپ ها می گردد. قطعات مختلف موجود در دسته بندی محصولات و یا ذرات معلق درشت دانه در آشغالگیر از مواد دیگر جدا می گردند. لازم به ذکر است که انواع آشغالگیر با توجه به نوع محصولات موجود در کارخانه و شبکه جمع کننده پساب در ورودی تصفیه خانه فاضلاب صنایع لبنی قرار دارد.

۵)تنظیم pH اولیه فاضلاب خام تصفیه خانه صنایع لبنیات

تغییرات pH در پساب تولیدی موجود در صنعت لبنیات بسیار گسترده است. تمیز کننده های قلیایی که دارای pH ده تا چهارده می باشد، به عنوان صابون برای حذف چربی ها و مواد پروتئینی به کار می رود. پاک کننده های اسیدی که دارای pH کمتر از دو هستند، برای حذف ضایعات و رسوبات به کار برده می شوند.

روش بیولوژیکی تصفیه فاضلاب لبنی

این روش بر دو نوع است:

۱)روش بی هوازی: در روش تصفیه بی هوازی فاضلاب در این روش به کمک باکتری های بی هوازی انجام می گیرد. این باکتری ها نسبت به pH و دما حساس هستند. رنج عملکرد آن ها نسبت به باکتری های هوازی پایین تر است. میزان راندمان حذف آلودگی در روش بی هوازی حدودا ۷۰ ٪ است. انرژی مورد نیاز در این روش بسیار کم است.

۲)روش هوازی: در این روش برای تصفیه فاضلاب از باکتری های هوازی استفاده می کنند. مقدار راندمان حذف آلودگی در این روش حدود ۹۰ ٪ است. از جمله رایج ترین روش هوازی، فرآیند لجن فعال (AS) می باشد که در اکثر تصفیه خانه های فاضلاب سرتاسر جهان به کار برده می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات

شرکت پرتو کنترل هوشمند با ارائه پکیج تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات می تواند خدمات خود را به تمام کشور از طریق انجام مشاوره و تهیه این پکیج ها برای شما عزیزان ارائه نماید.