صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک از جمله صنایع پیشرو در ایران است. استفاده از آب در این صنعت بسیار لازم و ضروری می باشد. همچنین مصرف آب این صنعت و بالطبع آن تصفیه پساب حاصل از آن نیز بسیار مورد اهمیت قرار می گیرد. این امر ساخت پکیج تصفیه فاضلاب را نیز ضروری می کند. همه آب مورد استفاده در این صنعت صرف تشکیل فاضلاب نمی گردد. بلکه بخشی از آن در معرض هوا به صورت مخلوط با مواد قرار گرفته و خشک می شود. باید دقت کرد که فاضلاب این صنعت کدورت بالایی دارد و این امر به علت رنگ لعاب و ذرات خیلی ریز معلق کانی های رسی می باشد.

کارخانه-کاشی-و-سرامیک

خصوصیات کاشی و سرامیک

۱)مقاوم در برابر مواد شیمیایی و غیر سمی

۲)مقاومت در برابر سایش

۳)دارای مقاومت الکتریکی بالا

۴)مقاوم در برابر حرارت و آتش

۵)عمر طولانی

۶)استحکام بالا

۷)گاهی اوقات نیز متخلخل

مصرف آب در صنعت کاشی و سرامیک

مصرف آب

همانطور که پیش تر اشاره شد استفاده از آب در صنعت کاشی و سرامیک و تولید فاضلاب آن نقش به سزایی دارد. مقاصد عمده ای که آب در این صنعت استفاده می شود، عبارتست از:

۱)خنک کننده

۲)آماده سازی لعاب

۳)به عنوان ماده خام برای بدنه سازی

۴)به عنوان مایع شستشو

پساب-صنعت-کاشی-و-سرامیک--

فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک

از جمله عناصری که در فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک نقش مهمی دارد، می توان به روغن و گریس، سرب، کادمیوم، کروم، کبالت، مس و روی اشاره کرد. همچنین میزان pH در فاضلاب این صنعت ۷.۷-۷.۵ است. مواد جامد معلق کل که TSS نامیده می شود، mg/L 3500-4250 است. میزان تقریبی TDSدر پساب صنعت کاشی و سرامیکmg/L  ۳۷۵۰-۳۰۰۰ می باشد. میزان کدورت در فاضلاب این صنعتNTU  ۴۰۵-۳۹۹ است.

از جمله دیگر ترکیبات در فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک می توان به بور، سولفات، منیزیم، کلسیم و سدیم اشاره کرد. سطح بالای بور برای انسان سمی می باشد. ولی میزان قابل قبول آن مثلا در گیاهان برای انسان لازم

است. این امر حذف بور در فاضلاب را ضروری نشان می دهد. ترکیبات سولفیدی از جمله سولفید هیدروژن نیز حتی در غلظت های پایین سبب سوزش گلو، چشم و دستگاه تنفسی می شود. پس حذف آن ضروری است.

مراحل-تصفیه-فاضلاب--

مراحل تصفیه فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک

۱)متعادل سازی سیال با تنظیم pH

۲)ته نشینی اولیه و آشغالگیری برای حذف ذرات جامد

3)فرآیند انعقاد شیمیایی جهت حذف کل جامدات معلق( TSS ):

در مرحله انعقاد و لخته سازی به کمک نمک های فلزی مانند سولفات آهن و آلوم و یا منعقد کننده های پلیمری به شکستن مواد معلق کلوئیدی و ایجاد ذرات متراکم پرداخته می شود.

۴)ترسیب نهایی جهت کاهش جامدات معلق به کمک حوض های ته نشینی یا شفاف کننده ها

۵)هوادهی

هوادهی فرآیندی فیزیکی است که جهت اکسیداسیون مواد برای آسان تر شدن فرآیند لخته سازی به کار می رود. اکسیژن موجود در این قسمت، سبب حذف ترکیبات آلی که در فاضلاب وجود دارد و حذف بو می گردد. تجهیزات موجود در این قسمت شامل همزن های عمقی و یا سطحی هستند.

۶)ته نشینی

در این بخش جداسازی ذرات جامد از مایع به کمک نیروی گرانش زمین انجام می گیرد. شکل این مخازن به صورت مستطیل یا گرد است.

۷)فیلتراسیون

در مرحله فیلتراسیون، جدا کردن مواد جامد معلق از مایع رخ می دهد. این کار با عبور سیال از یک محیط متخلخل انجام می شود. انواع این فیلتر ها عبارتند از: فیلترهای عمقی و فیلتر پرس(فیلتر پرس چیست؟).

۸)جذب کربن فعال

این سیستم مواد آلی غیر قابل تجزیه را از بین می برد.

۹)اسمز معکوس و تبادل یونی

در مرحله اسمز معکوس و تبادل یونی حذف بور از آب که از بخش لعاب خارج می شود، صورت می گیرد.

پکیج-تصفیه-فاضلاب-صنعت-کاشی-و-سرامیک--

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک

با توجه به اهمیت صنعت کاشی و سرامیک، شرکت پرتو کنترل هوشمند توانسته با انجام مشاوره، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب صنعت کاشی و سرامیک به سراسر کشور خدمات خود را ارائه نماید.