سورفاکتانت چیست؟

سورفاکتانت ها نوعی مواد فعال سطحی هستند. این مواد سبب کاهش کشش سطحی آب می شود. سورفاکتانت ها مانند مواد شوینده و کف کننده عمل می کنند. بطوریکه بعد از تماس با آب حالت لزج پیدا می کنند. این مواد نوعی ترکیبات آلی می باشند.

سورفاکتانت ها عوامل پاک کننده فعال هستند. این ماده سه نقش اساسی زیر را بر عهده دارد:

۱)امولسیون کردن ذرات آلودگی و به حالت تعلیق در آوردن آن ها در محیط شستشو.

۲)خیس کردن پارچه و نفوذ در آن

۳)رهانیدن آلودگی ها و سست کردن آن ها ( این ویژگی مختص کار مکانیکی ماشین لباسشویی است)

مواد شوینده و سایر دترجنت ها حاوی ۳۰-۱۰ درصد سورفاکتانت می باشند.

مخلوط-سورفکتانت-نانيونيک-و-آمفوتريک-

انواع مختلف سورفاکتانت

۱)سورفاکتانت های آنیونیک

۲)سورفاکتانت های نانیونیک

۳)سورفاکتانت های آمفوتریک

سورفاکتانت ها در فاضلاب صنایع مواد شوینده، مواد آرایشی، چرم سازی، کاغذ سازی و … به وفور یافت می شوند. همچنین این ماده درون قارچ کش ها و حشره کش هایی که در پروژه های کشاورزی استفاده می شود وجود دارد. ورود این مواد به آب های سطحی، بسیار پر خطر می باشد. سورفاکتانت ها به علت استفاده در دترجنت ها در فاضلاب مناطق شهری وجود دارند.

چنین ترکیب خطرناکی، سبب شده که زمینه تصفیه فاضلاب بسیار پر اهمیت جلوه دهد.

عمل تصفیه مراحل مختلفی دارد که انعقاد و لخته سازی یکی از مراحل می باشد. این ماده فرآیند انعقاد و لخته سازی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

سورفاکتانت می تواند عامل ایجاد کننده مشکل به صورت ایجاد سمیت و کف کردن در تصفیه فاضلاب شهری باشد. روش تصفیه بیولوژیکی می تواند بر تصفیه فاضلاب حاوی این ماده، موثر باشد.