صنایع آبکاری

صنایع آبکاری از جمله صنایع پایه است. توسط صنعت آبکاری می توان بصورت ارزان، سبک و با عمر مفید و بالا آبکاری را انجام داد. برای انجام آبکاری از مواد شیمیایی متنوعی استفاده می گردد. این مواد شیمیایی عبارتند از: پاک کننده ها، باز ها، اسید ها، حلال ها و انواع نمک های فلزی از جمله کروم، نیکل و کادمیوم.

صنایعی که در انجام آن صنعت پوشش دهی و آبکاری به کار برده می شود، به شرح ذیل می باشند:

۱)ساخت درب و پنجره

۲)صنایع هوافضا

۳)صنایع خودروسازی

۴)ساخت تجهیزات تهویه مطبوع

۵)صنایع جواهرسازی

۶)تولیدات قطعات الکترونیکی و مخابرات

صنعت-آبکاری

مزیت های صنعت آبکاری برای فلزات

۱)کاهش قیمت تمام شده

۲)افزایش مقاومت به سایش و خوردگی

۳)بهداشت و زیبایی

۴)افزایش عمر مفید قطعات

۵)امکان بازیافت فلزات در صنایع مختلف و استفاده در صنعت آبکاری

صنایع-آبکاری

پساب تصفیه خانه آبکاری

پساب تصفیه خانه آبکاری از جمله خطرناک ترین فاضلاب صنعتی است. غلظت بالای این پساب به دلیل وجود فلزات سنگین می باشد. تخلیه فاضلاب آبکاری به محیط زیست، دغدغه بسیاری از صنعت گران است. زیرا آلودگی ناشی از این صنعت و فلزات سنگین ناشی از آن، خطرات بسیاری را برای انسان و سایر موجودات زنده خواهد داشت.

میزان فاضلاب تولیدی به طور میانگین در صنایع بنابر میزان تولید از 3 متر مکعب در روز تا مقادیر بالاتر متفاوت است. فلزات سنگین را می توان به روش های مختلفی از فاضلاب این صنعت جدا کرد و حذف نمود. از جمله این روش ها عبارتند از:

۱)روش های غشایی

۲)ترسیب

۳)روش تبادل یونی

۴)جذب توسط کربن فعال

۵)الکترودیالیز

۶)انعقاد و لخته سازی

تصفیه از راه الکتروشیمیایی و شیمیایی نیز می تواند جهت تصفیه فاضلاب آبکاری به کار برده شود.

فرآیند های متداول الکتروشیمیایی در تصفیه فاضلاب صنعت آبکاری در مورد حذف آلاینده ها از محیط فاضلاب به قرار زیر است:

۱)الکترواکسیداسیون

۲)احیای الکتروشیمیایی

۳)انعقاد الکتریکی

۴)شناور سازی الکتریکی

wastewater-treatment-of-electroplating-industries

روش های حذف فلزات سنگین در صنایع آبکاری

۱)انعقاد الکتروشیمیایی

۲)انعقاد شیمیایی

۳)جذب

۴)ته نشینی

از فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی برای حذف کروم در فاضلاب این صنعت استفاده می شود. بطوریکه با روش فوق حذف این پارامتر تا ۱۰۰ درصد نیز فراهم می باشد.

خاطر نشان می شود که کروم شش ظرفیتی نسبت به کروم سه ظرفیتی از قدرت انحلال پذیری بیشتری در آب برخوردار است. هیدروکسیدکروم توسط فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی و لخته سازی به کروم نامحلول تبدیل شده و به شکل لجن از فاضلاب خارج می گردد. این ماده ته نشین می شود. همچنین میزان سمیت این ماده ۱۰۰۰ برابر کمتر از یون کروم  Cr+6 است.

حذف روغن و آلاینده های روغنی نیز توسط فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی به طور کامل قابل اجرا است. این کار توسط آزاد شدن حباب های هیدروژن و پیش راندن ذرات روغن به سمت بالا انجام می گیرد.

تصفیه فاضلاب آبکاری

اهمیت تصفیه پساب صنعت آبکاری

در صنعت آبکاری فلزات، مواد جامانده از کارخانه های صنعت آبکاری به عنوان فاضلاب، پس از تصفیه به محیط زیست وارد می شود.

فاضلاب حاصل از صنعت آبکاری حاصل از فرایندهای زیر می باشد:

۱)آب تصفیه درون کارخانه ای و بازیافت

۲) حاصل از آبکشی

۳) آب حاصل از نشت ها و سرریز ها

۴)آب حوضچه های انباشتی

۵)آب حاصل از شستشو ها

۶) محلول های استفاده شده در فرآیند

قابل ذکر است که واحد آبکشی، حجم فاضلاب زیادی را تولید می کند. این واحد برای شستشوی کف و پاک سازی تجهیزات نیز به کار برده می شود. همچنین حوضچه های انباشتی نقش مهمی در دفع لجن تصفیه فاضلاب این صنعت و بازیافت و کنترل و استفاده مجدد از این فاضلاب را برعهده دارند.

بخش محلول های مصرف شده که بسیار شبیه به حوضچه های انباشت می باشد، از نظر میزان بار آلایندگی زیاد نسبت به مقدار کم فاضلاب تولیدی بسیار حائز اهمیت می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

باعث افتخار است که عنوان کنیم، شرکت پرتو کنترل هوشمند به منظور انجام مشاوره در زمینه تهیه پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری توانسته خدمات خود را به سراسر کشور ارائه نماید.