صنایع آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی از جمله پر رونق ترین صنعت در جهان می باشد. ساختار شیمیایی متفاوت این محصولات منجر به ورود ترکیبات سختی شده است. از جمله این ترکیبات ذرات چربی، دترجنت ها و سورفاکتانت(سورفاکتانت چیست؟) ها به طبیعت وارد می شود.

این مواد شیمیایی بسیار خطرناک می باشد. این مواد سبب تغییر رنگ و بوی آب، افزایش میزان BOD و COD، انتشار بوی زننده در محیط و شیوع بیماری های گوارشی و تنفسی می شود. پساب صنایع آرایشی و بهداشتی، از انواع فاضلاب های صنعتی به حساب می آید.

فاضلاب-صنایع-آرایشی-و-بهداشتی--

فاضلاب صنعت آرایشی و بهداشتی

فاضلاب صنعت آرایشی و بهداشتی خطرات بسیاری برای محیط زیست دارد.  موادی مانند دترجنت ها، فسفر و سورفاکتانت ها در پساب صنایع آرایشی و بهداشتی وارد می شود. به موجب این مواد تهدیدی عظیم برای سلامت انسان ها، آبزیان، پرندگان و سایر موجودات در طبیعت ایجاد می شود.

wastewater-cosmetic-industry---

اصلی ترین گام ها برای تصفیه فاضلاب آرایشی و بهداشتی

۱)تصفیه فیزیکی

اولین گام که به عنوان پیش تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و بهداشتی دخیل می باشد، تصفیه فیزیکی است. این مرحله به جمع آوری ذرات معلق و بزرگ در پساب ها می پردازد. در این مرحله قدم مهمی در بهبود تصفیه برداشته می شود. عملکرد این مرحله تاثیری بر BOD و COD ندارد.

۲)تصفیه بیولوژیکی

در این مرحله از میکروارگانیسم های بی هوازی و هوازی استفاده می شود. همچنین برای بهبود فرآیند تصفیه بیولوژیکی، از تجهیزات هوادهی عمقی و سطحی استفاده می شود. این وسایل جهت تجزیه بیشتر مواد آلی و برای رشد میکروارگانیسم ها در پساب ها استفاده می گردد.

۳)تصفیه شیمیایی

اصلی ترین گام در تصفیه این فاضلاب ها، تصفیه شیمیایی است. در این مرحله از لخته ساز ها و مواد منعقد کننده استفاده می شود. این مواد برای تشکیل آلاینده های معلق و ذرات کلوئیدی که قابل شناور شدن روی سطح و ته نشینی نیستند، به کار برده می شود. همچنین ستون های تبادل یون و انعقاد الکتریکی و انواع فیلتر نیز از جمله روش هایی است که در این مرحله به کار گرفته می شود. این روش ها برای جمع آوری و تخلیه لجن های تولید شده می باشد.

cosmetics-wastewater-treatment-industries

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و بهداشتی

فاضلاب تصفیه شده حاصل از این صنعت، برای آبیاری مزارع و شستشوی سطوح، قابل استفاده می باشد. پساب صنایع آرایشی و بهداشتی، می تواند توسط تصفیه خانه های بتنی و سیمانی تصفیه شود. این تصفیه خانه ها مربوط به کارخانه های تولیدی بزرگ است. پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و بهداشتی، مخازن فلزی هستند. این مجموعه، تجهیزات مختلفی را برای تصفیه، در خود جای داده است. ساختار داخلی این پکیج ها متفاوت از، موارد دیگر پکیج های تصفیه فاضلاب می باشد. همچنین نوع تجهیزات به کار رفته در آن ها و ظرفیت شان براساس نوع و میزان مواد آلاینده موجود در فاضلاب مشخص می گردد.

شرکت پرتو کنترل هوشمند، پیشرو در تولید، مشاوره و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب می تواند در تهیه پکیج تصفیه فاضلاب صنایع آرایشی و بهداشتی نیز به سراسر کشور ارائه خدمات نماید.