تولید رب گوجه فرنگی

کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در کشور ایران بسیار کاربرد دارد. این صنعت به صورت فصلی، محصول تولید می کند؛ این امر در کارکرد تصفیه فاضلاب صنایع رب گوجه فرنگی و کارخانجات مشابه آن اثرات نامطلوب داشته است. ولی با در نظر گرفتن تدابیر لازم این اثرات نامطلوب را می توان به حداقل رساند.

tomato-sauce-production-line

ترتیب مراحل آماده کردن رب گوجه فرنگی در کارخانه

۱)حذف حشرات، خاک و مواد شیمیایی از گوجه فرنگی

۲)درجه بندی بنابر کیفیت محصول

۳)جدا کردن لک یا خرابی از محصول گوجه فرنگی

۴)شست و شو با مواد قلیایی

۵)جدا کردن مواد قلیایی و پوست گوجه فرنگی با شست و شوی آن

۶)بسته بندی و کنسرو کردن محصول نهایی

با توجه به مراحل بالا، مقدار قابل توجهی از فاضلاب این کارخانه به صورت جامد تولید می شود.

wastewater-treatment-of-tomato-paste-factory

روش های دفع این جامدات به عنوان فاضلاب

۱)تخلیه به جریان تصفیه خانه

۲)استفاده به عنوان خوراک دام و خشک کردن

۳)دفع به اقیانوس

۴)تولید الکل

۵)سوزاندن

۶)کمپوست کردن

و …

فرآیند تصفیه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی شامل اصلاح pH، ته نشینی و انعقاد و تصفیه بی هوازی و هوازی است. این صنعت، فاضلاب با حجم زیادی را تولید می کند. می توان از آب استفاده شده در بعضی قسمت ها در شستشوی بقیه قسمت ها، مانند شستشوی اولیه قوطی ها استفاده کرد.

make-tomato-paste-in-factory

اهمیت تصفیه فاضلاب رب گوجه فرنگی

فاضلاب این کارخانه به دلیل عوامل بیماریزا و احتمال لطمه ای که بر اثر دفع به محصولات کشاورزی وارد می کند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. فاضلاب رب گوجه فرنگی دارای مواد فیزیکی ریز، درشت، ذرات معلق و روغن می باشد و مقدار pH آن نیز باید تنظیم شود. همچنین میزان BOD،COD ، TDS و TSS نیز باید بررسی شود. از جمله مواد مهم دیگر در فاضلاب رب گوجه، مقدار نیترات و نیتریت است. مقدار آمونیاک نیز باید در آب فاضلاب این کارخانه بررسی شود و چه بسا حذف گردد. وجود نیترات و نیتریت در فاضلاب این صنعت سبب بالا رفتن pH آب و قلیایی شدن آن می گردد.

Tomato-plant-general

مقدار پارامتر های فاضلاب رب گوجه فرنگی

همانطور که مستحضرید مقدار پارامتر ها در انواع فاضلاب ها با این مقادیر در فاضلاب تصفیه شده متفاوت است. مقادیر استاندارد فاضلاب تصفیه شده در مورد BOD و COD برای زمین های کشاورزی به ترتیب ۱۰۰ و۲۰۰ است. ولی برای چاه و آب های سطحی ای مقادیر ۳۰ و ۶۰ می باشد. حال باید توجه کرد که این مقادیر برای فاضلاب کارخانه گوجه فرنگی قبل از تصفیه در مواردی که اندازه گیری شده است به ترتیب برابر ۱۲۶۰ و ۲۹۷۰ برآورد می گردد. همچنین این مقادیر در یک کارخانه که هر روز به طور میانگین ۳۰۰ مترمکعب پساب تولید می کند، برابر BOD، ۱۸۸۰ وCOD ، ۴۹۳۰ میلی گرم در لیتر می باشد. کنسرو گوجه فرنگی که در  کارخانه رب گوجه فرنگی تشکیل می شود، به سه دسته تقسیم می شود. این مواد عبارتند از: گوجه فرنگی پوست کنده شده، آب گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی. هر کدام دارای پساب مخصوص به خود هستند که تفاوت قابل توجهی با هم دارند.

کارخانه-تولید-رب

از جمله بخش های مختلف فرآیند تصفیه فاضلاب رب گوجه فرنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)هضم بی هوازی ۲)لجن فعال ۳)سیستم های غشایی ۴)فیلترشنی 

شرکت پرتو کنترل هوشمند توانسته با انجام مشاوره در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب رب گوجه فرنگی به سراسر کشور خدمات خود را ارائه نماید.

Related Posts