صنایع داروسازی

صنعت دارو سازی یکی از مهمترین صنایع تولیدی کشور می باشد. اهمیت این صنعت در جایگاه خود، توانسته اهمیت فاضلاب آن را نیز در زمره تولیدات مهم صنایع کشور نشان دهد.

جهت تولید محصولات دارویی از فرآیند های مختلفی از جمله تخمیر، سنتز شیمیایی، استخراج و دیگر روش ها استفاده می شود.

یکی از این روش ها، کارخانجات تخمیری است که فرآیند آن براساس تولید مواد شیمیایی پزشکی می باشد. علاوه بر آن، صنایع سنتز مواد شیمیایی آلی با استفاده از روش های سنتز مواد آلی، مواد شیمیایی پزشکی آماده می کنند. فرآیند تخمیری و فرآیند سنتز مواد شیمیایی آلی در بیشتر کارخانجات به کار برده می شوند. در تولید مواد بیولوژیکی می توان به پادزهر ها و واکسن ها اشاره کرد. از دیگر موارد تولیدی این صنعت، می توان به اختلاط دارو ها، آماده سازی و فرمولاسیون برای محصولات دارویی اشاره کرد. این محصولات نهایی شامل انواع پماد ها، قرص ها، کپسول ها و غیره می باشند.

تصفیه-فاضلاب-صنایع-دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی

فاضلاب صنایع داروسازی از تنوع بالایی از انواع مواد سمی، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، ویتامین ها، مواد ضدعفونی کننده و دیگر ترکیبات آلی خاص تشکیل شده است. پساب صنایع دارویی دارای خاصیت سمی و شیمیایی می باشد که برای آینده محیط زیست بسیار خطرناک خواهند بود.

خصوصیات فاضلاب کارخانجات دارویی

فاضلاب کارخانجات دارویی به دلیل وجود محصولات متنوع به شرح ذیل، با یکدیگر متفاوت می باشند.

۱)آنتی بیوتیک ها: طیف گسترده یا طیف باریک

۲)مواد شیمیایی: خواب آور ها و آنتی هیستامین ها

۳)بیولوژیکی: سرم یا واکسن

۴)گیاهی: عصاره های مایع

۵)حیوانی: عصاره ها یا هورمون ها

تمامی موارد بالا می تواند به شکل عصاره، کپسول، قرص، شربت، پماد و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال یکی از عوامل پساب صنایع دارویی، تولید محصولات بیولوژیک است. از جمله این مواد بیولوژیک می توان به تولید پادزهر ها، واکسن ها، آنتی ژن ها و آنتی توکسین ها اشاره کرد. تولید واکسن و پادزهر توسط کارخانجات تولید فاضلاب بیولوژیکی، سبب تولید فاضلابی می گردد که دارای TSS،BOD،COD، سمیت، جامدات کلوئیدی و بوی بسیار بالا است. ۹۵ درصد از TSS‌ موجود در فاضلاب بیولوژیکی بسیار فرار است و به صورت بیولوژیک تجزیه می گردد. این ترکیبات شامل چربی و پروتئین هستند.

نسبت BOD/COD این نوع فاضلاب ها، بطور میانگین برابر ۰.۶۶ می باشد.

ترکیباتی که منشاء دارویی دارند و قبل از تصفیه سبب آلودگی منابع آب و محیط زیست می شوند، عبارتند از:

۱)کافئین( محرک )

۲)کلسترول( استروئید های حیوانی و گیاهی )

۳)تری کلوسان( گندزدای ضد میکروبی )

۴)N-N دی اتیل تولامید( دور کننده حشرات )

و …

روش های تصفیه فاضلاب دارویی

روش های تصفیه فاضلاب کارخانجات دارویی به سه دسته عمده زیر تقسیم می شوند:

۱)دفع فاضلاب کارخانجات داروسازی و تاسیسات جامع تصفیه

۲)فرآیند تصفیه فیزیکو شیمیایی

3)فرآیند تصفیه بیولوژیکی: روش های این فرآیند شامل مراحل زیر است.

الف)تصفیه بی هوازی: فرآیند تصفیه بی هوازی عبارتست از فیلتر های بی هوازی با جریان رو به بالا، فرآیند های بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا UASB، راکتور های با بستر شناور، راکتور های اختلاط کامل مداوم بی هوازی و راکتور های غشایی.

ب)تصفیه هوازی: سیستم تصفیه هوازی شامل فرآیند های لجن فعال همراه با کربن فعال گرانولی، لجن فعال هوادهی ممتد، لجن فعال متداول، سیستم های رشد چسبیده مثل صافی چکنده، استفاده از میکروارگانیسم هایی که مورد دست کاری ژنتیکی قرار می گیرند و دیسک های بیولوژیکی چرخان می باشند.

ج)تصفیه ترکیبی با دیگر پسماند ها

د)تصفیه بیولوژیکی دو مرحله ای: به کمک سیستم بیولوژیکی دو مرحله ای دست یابی به راندمان کامل و حذف COD و BOD تا مقدار ۸۸ درصد و ۹۶ درصد قابل دست یابی است.

شرکت پرتو کنترل هوشمند توانسته به صورت تخصصی در تولید پکیج تصفیه فاضلاب در کلیه صنایع پیشرو باشد. کارشناسان ما می توانند در این زمینه به سراسر کشور مشاوره و خدمات خود را ارائه نمایند.