صنایع تولید نشاسته

صنعت تولید نشاسته از جمله مهمترین صنایع کشور است. به تناسب اهمیت این صنعت، پساب ایجاد شده از آن نیز قابل توجه می باشد. از جمله مهمترین گیاهانی که تولید نشاسته می کنند، عبارتند از: حبوبات، سیب زمینی شیرین و سیب زمینی معمولی.

صنعت-تولید-نشاسته

برخی از صنایعی که نشاسته سیب زمینی را مورد استفاده قرار می دهند، قابل ذکر می باشند؛ این صنایع عبارتند از:

۱)صنعت چوب
۲)رنگ سازی
۳)سرامیک، چینی و کاشی
۴)صنعت پارچه بافی و نساجی
۵)صنعت ساختمان

پل ها، گچ، بتون، سیمان، رونما های ساختمان ها.

۶)صنایع غذایی

انواع سس ها، ماکارونی، شیرینی، مواد فریزری و …

۷)صنعت چسب سازی

و … .

فاضلاب-صنعت-نشاسته

فاضلاب کارخانه نشاسته

به ازای هر تن پودر نشاسته، ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ لیتر آب نیاز است.

میزان BOD و COD و pH در فاضلاب حاصل از نشاسته درجه یک و درجه دو به قرار زیر است. این پارامتر ها از جمله خصوصیات شیمیایی پساب صنعت نشاسته به حساب می آید که میانگین مقدار آن عبارتست از:

عنوان پارامتر

درجه یکدرجه دو

BOD

55003000
COD7250

5000

pH4.4

4.6

در پکیج تصفیه پساب نشاسته معمولا از روش های بیولوژیکی استفاده می شود. در این روش مرحله ای به نام تصفیه بی هوازی به کار برده می شود. در آن لاگون های بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرد.

به کمک نصب زلال ساز های اولیه می توان نشاسته را که ماده ای نسبتا نامحلول می باشد بازیابی کرد.

در تصفیه بی هوازی از واحد های UASB، راکتور های با غشاء ثابت و بستر سیال و همچنین صافی های با جریان رو به پایین و رو به بالا، استفاده می شود. دمایی که واحد های UASB در آن کار می کنند ۳۵-۳۰ درجه سانتیگراد است. ظرفیت این واحد ها نیز ۱۵-۵ کیلوگرم COD در مترمکعب قابل تغییر می باشد.

میزان فسفر و نیتروژن در فاضلاب صنایع نشاسته بسیار پایین است. این مسئله موجب شده که استفاده از نوترینت (نوترینت چیست؟) ها الزامی شود.

تصفیه-پساب-کارخانه-نشاسته

تصفیه پساب کارخانه نشاسته

پساب کارخانه نشاسته عمدتا شامل کربوهیدرات هایی چون پکتین (پکتین چیست؟)، ویتامین، قند و نشاسته هستند. لازم به ذکر است که یک پکیج تصفیه فاضلاب باید برای حذف این مواد به کار برده شود. تصفیه این نوع فاضلاب به کمک روش های فیزیکی و مکانیکی نمی تواند انجام گیرد. پس روش های شیمیایی و اکسیداسیون بیولوژیکی راه چاره ای برای تصفیه این گونه فاضلاب ها در اختیار قرار می دهد. مراحل تصفیه پساب در پکیج تصفیه فاضلاب نشاسته بدین شرح می باشد:

۱)آشغالگیری

اولین قسمت از پکیج تصفیه فاضلاب که فاضلاب وارد آن می شود، واحد آشغالگیری است. این واحد به حذف مواد درشت دانه کمک می کند. انواع آشغالگیر ها عبارتند از: آشغالگیر های لرزشی، آشغالگیر های ثقلی،

آشغالگیر های چرخشی، آشغالگیر ثابت، آشغالگیر میله ای، آشغالگیر دوار از نوع آشغالگیر استوانه ای و از نوع دیسکی.

۲)شناور سازی

مرحله بعد، مرحله شناور سازی است. در این واحد، جامدات معلق، گریس و روغن از فاضلاب حذف می گردد. راندمان بالای سیستم شناور سازی به وجود مقدار حباب های هوا جهت شناور کردن کل جامدات معلق بستگی دارد. این امر به نسبت جرم هوای آزاد شده به جرم جامدات در پساب ورودی وابسته است. همچنین از عواملی که در کیفیت خروجی تصفیه شده این فاضلاب دخالت دارد، غلظت جامداتی بوده که در مواد شناور شده اهمیت دارد.

۳)متعادل سازی

این مرحله به عنوان فرآیندی از فرآیند های زیرین جهت تصفیه فاضلاب، در پکیج تصفیه پساب قرار گرفته است. نوع و اندازه مخزن متعادل ساز دارای اهمیت می باشد. از این مخزن جهت رساندن درجه حرارت جریان به مقدار نرمال، همگن سازی فاضلاب تولیدی و یکنواخت سازی جریان ورودی به تصفیه خانه استفاده می گردد.

۴)تصفیه ثانویه

این مرحله که جزء فرآیند های تجزیه بیولوژیکی است برای تنظیم مقدار BOD از mg/L ۱۰۰۰ تا mg/L ۲۰  به کار برده می شود. این مرحله به صورت هوازی در حوض لاگون یا هوادهی انجام می گیرد. ولی تا قبل از این مرحله، در یک حوض سرپوشیده، تحت تصفیه بی هوازی قرار گرفته است.

۵)فرآیند لجن فعال

در این فرآیند، اکسیژن مورد نیاز به کمک آزاد شدن هوا یا به کمک هواده های سطحی به درون فاضلاب فرستاده می شود. موارد مختلفی از فرآیند های لجن فعال وجود دارد که می توان به اختلاط کامل، هوادهی گسترده، راکتور های متوالی ناپیوسته هوازی، جریان پیستونی، هوادهی مرحله ای و تثبیت تماسی اشاره کرد. تنها تفاوت در این مورد، ترتیب قرارگیری واحد ها و روش ورود فاضلاب و هوا به درون حوض هوادهی می باشد.

tasfie_Fixd

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته

شرکت پرتو کنترل هوشمند، پیشرو در تهیه و انجام مشاوره در زمینه پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته توانسته در این زمینه خدمات خود را به سراسر کشور ارائه نماید.